Newyddion

GE2024: Do party manifestos reflect ‘supermajority’ civil society demand for better animal protection?

WISERD Co-Director, Paul Chaney, has co-authored a new report in a project led by Dr Steven McCulloch (University of Winchester). The report entitled “Political Animals: The Democratic and Electoral Case for Strong Animal Welfare Policies in UK General Elections”[i] was commissioned as part of a campaign by 23 leading animal welfare NGOs. To locate this…

GE2024: Why party manifestos need to address civil society demands on animal welfare

WISERD Co-Director, Paul Chaney, has co-authored a new report in a project led by Dr Steven McCulloch (University of Winchester). The report entitled “Political Animals: The Democratic and Electoral Case for Strong Animal Welfare Policies in UK General Elections”[i] was commissioned as part of a campaign by 23 leading animal welfare NGOs. To locate this…

Mae ansawdd swyddi athrawon yn is mewn ysgolion gwladol nag mewn ysgolion preifat

Mae astudiaeth newydd yn dangos bod 60% o athrawon mewn ysgolion gwladol yn dod adref o’r gwaith wedi ymladd bob dydd, o gymharu â 37% o athrawon mewn ysgolion preifat sydd ‘ymhlith y gorau’ Mae athrawon o ysgolion gwladol yn fwy tebygol o fod yn gweithio ar ‘gyflymder uchel iawn’ gyda llai o annibyniaeth Mae…

Erthygl ar ymchwil newydd yng nghyfnodolyn Population, Space and Place

Mae erthygl ar ymchwil newydd gan W. John Morgan, Cymrawd Emeritws Leverhulme yn WISERD ac Athro Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd, ar y cyd â Dan Liu o Brifysgol Astudiaethau Tramor Guangdong a Qiuxi Liu o Brifysgol Amaethyddol Hunan, wedi’i chyhoeddi yn rhifyn diweddaraf  Population, Space and Place. Mae’r erthygl, ‘Why do Chinese overseas doctoral graduates…

Llyfr newydd WISERD: Cultural Cold Wars and UNESCO in the Twentieth Century

Bydd monograff newydd gan W. John Morgan, Athro er Anrhydedd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd a Chymrawd Emeritws Leverhulme yn WISERD, yn cael ei gyhoeddi yn hwyrach eleni. Mae hefyd yn Athro Emeritws yn Ysgol Addysg Prifysgol Nottingham, lle roedd yn Gadair Economi Wleidyddol Addysg UNESCO; ac Athro er Anrhydedd yn Ysgol Gwyddorau…

Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth yr Athro Alan Felstead yn y Times

Mae sylwadau gan Gyd-gyfarwyddwr y WISERD, yr Athro Alan Felstead o Brifysgol Caerdydd, am ei waith ymchwil ar yr Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth, yn ymddangos yng ngholofn y newyddiadurwr Harry Wallop yn y Times ar ôl iddo gymryd yr arolwg yn ddiweddar. (The Times, tud35, 03/05/24; The Times, 03/05/24)   Darllen pellach: Listening to employees’…

Cyn-Brif Weinidog i drafod dyfodol cyfansoddiadol Cymru

Bydd cyn-Brif Weinidog Cymru yn trafod dyfodol cyfansoddiadol Cymru mewn sgwrs ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ddiweddarach y mis hwn. Bydd Dr Anwen Elias a’r Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones yn ystyried gwaith y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru a’r argymhellion a nodir yn ei adroddiad terfynol. Bydd y sgwrs rhwng y ddau arbenigwr yn craffu…

Astudiaeth Aml-Garfan Addysg WISERD: 11eg Arolwg Blynyddol

Yma, rydym yn darparu crynodeb o ganfyddiadau allweddol yr 11eg arolwg (2022-23). Mae’r pynciau yn cynnwys ymddiried yn yr ysgol, hyder disgyblion, Cymraeg, gwisg ysgol, pryderon hinsawdd, gwleidyddiaeth a’r frenhiniaeth, streiciau a phrotestiadau diweddar, methu allan ar deithiau ysgol, a dyheadau disgyblion.                   Darllenwch yr adroddiad.

Ymchwil newydd y gymdeithas sifil ar ddiwylliannau ac ieithoedd brodorol yn India

Mae’r Athro Paul Chaney a’r Athro Sarbeswar Sahoo (Sefydliad Technoleg India, Delhi) wedi cael grant Her Fyd-eang newydd gan Academi’r Gwyddorau Meddygol ac maen nhw’n dechrau prosiect sy’n edrych ar gymdeithas sifil a diwylliannau ac ieithoedd brodorol yn India. Byddan nhw’n gweithio ar y cyd â Dr Reenu Punnoose (Sefydliad Technoleg India, Palakkad). Mae’r astudiaeth…