Newyddion

YDG Cymru yn datgelu rhaglen waith yn Senedd Cymru

Heddiw (dydd Iau 1 Rhagfyr) mae YDG Cymru wedi datgelu eu Rhaglen Waith Arfaethedig a fydd yn helpu i daflu goleuni ar y materion allweddol y mae Cymru a’r DU yn eu hwynebu. Mae Rhaglen Waith Arfaethedig YDG Cymru 2022-2026 yn amlinellu’r deg maes thematig y bydd tîm YDG Cymru yn canolbwyntio eu hymchwil arnynt…

WISERD yn croesawu ysgolhaig gwadd rhyngwladol, yr Athro Charles Sabel

Yn gynnar ym mis Tachwedd 2022, roeddem yn falch iawn o groesawu’r Athro Charles Sabel o Ysgol y Gyfraith Columbia fel ysgolhaig gwadd rhyngwladol WISERD. Ymunodd yr Athro Sabel â ni yn sparcIspark am wythnos o ddigwyddiadau a thrafodaethau am ei waith ar lywodraethu arbrofol. Dechreuodd yr ymweliad gyda gweithdy dwys a oedd yn ymdrin…

20fed Penblwydd Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESRC

I ddathlu 20 mlynedd o Ŵyl Gwyddorau Cymdeithasol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), cynhaliodd WISERD ddau digwyddiad yn yr Ŵyl eleni, gyda’r nod o dynnu sylw at un o’n prosiectau ymchwil addysg parhaus ac adnodd data defnyddiol sy’n ein helpu i ddeall ein trefi a’n hardaloedd lleol yn well. Dechreuon ni gyda gweminar…

Llyfr newydd gan WISERD ar gymdeithas sifil mewn oes o ansicrwydd

Mae llyfr newydd a olygwyd gan Paul Chaney ac Ian Rees Jones yn cyflwyno canfyddiadau gwreiddiol ac yn casglu elfennau craidd theori i dynnu sylw at rai o’r heriau dybryd sy’n wynebu cymdeithas sifil. Dyma’r gyfrol olygedig ddiweddaraf i’w chyhoeddi fel rhan o gyfres llyfrau Civil Society and Social Change gyda Policy Press ac mae’n…

Discussing and dealing with issues of race and racism: WMCS survey reveals wide variations between schools in Wales

In October 2022, the Welsh Government announced that anti-racist professional learning would be mandatary for all school teachers in Wales as part of its Anti-Racist Wales Action Plan. Evidence from the latest sweep of the WISERD Education Multi-Cohort Study (WMCS) suggests that such universal and compulsory training is badly needed. In the summer of 2022,…

Mudiadau cymdeithas sifil y Roma, Sipsiwn a Theithwyr: Trin a thrafod profiadau a heriau yn Ewrop heddiw

Ar 28 a 29 Medi, cymerodd cynrychiolwyr sefydliadau cymdeithas sifil ran yn ein digwyddiad ym Mhrifysgol Bangor i ystyried y profiadau a’r heriau mae’r Roma, Sipsiwn a Theithwyr yn eu hwynebu yn Ewrop heddiw. Dros gyfnod o ddeuddydd, daeth y digwyddiad hwn â sefydliadau cymdeithas sifil, academyddion, llunwyr polisïau ac aelodau o’r gymuned at ei…

Ymchwilwyr WISERD yn creu gwefan newydd i ymchwilio i hygyrchedd gwasanaethau allweddol yng Nghymru

Mae gwefan brototeip sy’n ymchwilio i hygyrchedd gwasanaethau allweddol yng Nghymru wedi’i datblygu gan ymchwilwyr WISERD yng Nghanolfan Ymchwil Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol Prifysgol De Cymru. Mae hyn yn rhan o raglen ymchwil barhaus sy’n ymchwilio i hygyrchedd daearyddol gwasanaethau yng Nghymru. Mae’r wefan yn galluogi defnyddwyr i weld pa mor hygyrch yw gwasanaethau allweddol, yn…

Poverty in the classroom: School pupils in Wales are acutely aware of hardships experienced by their classmates

There is widespread and growing concern that the increasing cost of living will severely impact on the poorest families and communities this winter. Things were pretty bad last winter. A report by the Bevan Foundation revealed that nearly four in 10 Welsh households struggled to make ends meet. The Bevan Foundation’s Snapshot of Poverty this…

Ymchwil newydd yn archwilio effaith datganoli ar lunio polisi cymdeithasol yng Nghymru

Mae llyfr newydd yn cynnwys ymchwil gan gyd-gyfarwyddwr WISERD, yr AthroPaul Chaney ar effaith datganoli ar lunio polisi cymdeithasol yng Nghymru. Mae “polisi cymdeithasol” yma yn cyfeirio at ymyriadau polisi’r llywodraeth i wella llesiant cymdeithasol. Mae’n cynnwys y rhan fwyaf o’r meysydd polisi a ddatganolwyd i Gymru o dan Ddeddfau datganoli olynol ers 1998, gan…