Newyddion

Cyfres Gweminar IDEAL 2022-2023

Mae IDEAL (Gwella’r profiad o ddementia a gwella bywyd egnïol: Byw’n dda gyda dementia) yn brosiect ymchwil dementia ar raddfa fawr a arweinir gan bartneriaid academaidd ym Mhrifysgol Caerwysg. Dechreuodd yn 2014 a bydd yn gorffen yn 2023. Mae WISERD wedi cyfrannu at astudiaeth IDEAL, gyda’r nod o ddeall y rhesymau pam mae ffactorau cymdeithasol…

Rhyddhau ffilm ‘The World Turned Upside Down’

Mae ffilm ddogfen am ddementia a chyfathrebu o’r enw ‘The World Turned Upside Down’ yn cael ei lansio heddiw (23 Medi). Daw’r ffilm o brosiect ymchwil dementia ar raddfa fawr o’r enw IDEAL (Gwella’r profiad o ddementia a gwella bywyd egnïol: Byw’n dda gyda dementia), y mae WISERD wedi bod yn rhan ohono ers ei…

Deprived areas hit hardest by changes in access to bus services during the pandemic

Public transport was severely impacted during COVID-19 as people’s daily mobility patterns changed. This led to a substantial drop in demand as many workers were instructed to work from home and social distancing measures were introduced on existing services. Department for Transport statistics show a decline from 91 to 26 million passenger journeys on local…

Ymchwilio i anghydraddoldebau daearyddol o ran mynediad at gartrefi gofal a phreswyl

Mae papur newydd gan WISERD yn tynnu sylw at sut y gall dulliau daearyddol gyfrannu at ddealltwriaeth o anghydraddoldebau o ran mynediad at gartrefi gofal a phreswyl yng Nghymru. Cynhaliwyd yr ymchwil gan gyd-gyfarwyddwyr WISERD, yr Athro Gary Higgs a Dr Mitchel Langford, ynghyd â Chysylltydd WISERD, yr Athro Mark Llewellyn, Cyfarwyddwr Sefydliad Iechyd a…

Pŵer Partneriaeth

Bydd canolfan newydd sbarc|spark Caerdydd yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd i gysylltu â’i gilydd ar draws disgyblaethau ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol i greu ffyrdd newydd o weithio. Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr Athro Sally Power WISERD, bapur sy’n ystyried y galwadau am ‘ecosystem ar sail tystiolaeth’ i fynd i’r afael â’r diffyg cysylltiad…

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 – Galwad am Bapurau

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y galwad am bapurau nawr AR AGOR ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022. Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 Prifysgol Abertawe   Dydd Mercher 6 Gorffennaf a dydd Iau 7 Gorffennaf 2022 Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a chymryd rhan: materion cydraddoldeb, hunaniaeth a chydlyniant mewn tirwedd gymdeithasol sy’n newid‘….

Lansio adnodd newydd i helpu pobl i gael y bywyd gorau posibl gyda dementia

Mae profiadau miloedd o bobl y mae dementia yn effeithio arnynt wedi cael eu defnyddio i greu adnodd newydd sydd â’r nod o fod yn ganllaw cynhwysfawr i gefnogi pobl i gael y bywyd gorau posibl gyda’r cyflwr. Mae ystod eang o gyngor, adnoddau a phrofiadau pobl wedi’u cynnwys ym Mhecyn Cymorth Byw gyda Dementia,…

New research reveals civil society perspectives on widespread children’s rights violations in Cambodia

As part of the project Trust, Human Rights and Civil Society in WISERD’s civil society research programme, I’ve been analysing the human rights situation of children in Cambodia. This is an appropriate, yet hitherto neglected area of enquiry because it is almost three decades since the country ratified the United Nations Convention on the Rights…

Does neb yn Ynys ar Adeg Pandemig

Mae’r Athro John Morgan, ynghyd â Dr Ana Zimmermann o Brifysgol São Paulo, Brasil, wedi cyhoeddi ‘No One is a Island at a Time of Pandemic’ mewn rhifyn arbennig o Peace Review: Cyfnodolyn Cyfiawnder Cymdeithasol ar effaith gymdeithasol a diwylliannol COVID-19. Mae’r erthygl yn ystyried y cwestiwn moesegol sylfaenol ynghylch sut y caiff y cyfrifoldeb…

Cystadleuaeth Poster PhD WISERD 2021

Mae’n bleser gennym gyhoeddi enillydd ein Cystadleuaeth Poster PhD WISERD 2021 flynyddol. Muhao Du o Brifysgol Caerdydd sydd wedi ennill y wobr am ei boster – ‘Finding Harmony in Hardship: experiences of expatriates in subsidiaries of Chinese MNCs in the high technology sector’. Mae Emma Reardon o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill…