Newyddion

Mae astudiaeth ryngwladol yn datgelu lefelau isel o les ymysg plant yng Nghymru

Mae arolwg o 128,000 o blant ar draws 35 o wledydd yn codi cwestiynau ynghylch lefelau lles a brofir ar draws gwahanol feysydd o fywydau plant yng Nghymru. Yn ôl tîm o ymchwilwyr WISERD mae gan blant yng Nghymru rai o’r lefelau isaf o les ymysg plant ar draws 35 o wledydd. Holodd y tîm…

Research highlights suppression of civil society and human rights violations of LGBT+ people in Bangladesh

New research by WISERD Co-Director, Professor Paul Chaney, Dr Sarbeswar Sahoo (Indian Institure of Technology, Delhi) and Dr Seuty Sabur (BRAC University, Dhaka) analyses civil society organisations’ perspectives on the contemporary situation facing LGBT+ people in Bangladesh. Until now largely overlooked in academic work, it is an issue needing attention because of the country’s poor…

New research reveals civil society perspectives on human rights and social welfare across UK jurisdictions

New research by WISERD Co-Director, Professor Paul Chaney analyses civil society organisations’ perspectives on how the UK, Welsh, Scottish and Northern Ireland governments are responding to their international human rights treaty obligations in the formulation and delivery of social policy. This socio-legal study is the first that examines human rights and the territorialisation of social welfare…

Adroddiad blynyddol WISERD Cipolwg 2020 ar gael nawr

      Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o’n gweithgareddau ymchwil yn 2019 – blwyddyn sydd wedi dynodi diwedd un bennod a dechrau pennod newydd, ac wedi cryfhau sefyllfa WISERD fel canolfan ymchwil genedlaethol bwysig. Darllenwch ragor am ein proffil incwm diweddaraf, y gwaith sydd ar y gweill i gryfhau ein cysylltiadau rhyngwladol, ein…

Pum neges allweddol i’r rheiny â dementia a’u gofalwyr yn ystod cyfnod COVID-19

Mae’n debygol bod pobl sydd â dementia ac yn byw yn y gymuned yn debygol o gael eu heffeithio’n anghymesur gan fesurau cadw pellter cymdeithasol, ymneilltuo a chyfyngiadau’r cyfnod clo. Mae Cyfarwyddwr Canolfan Cymdeithas Sifil WISERD, yr Athro Ian Rees Jones, yn rhan o raglen ymchwil ‘Gwella profiadau o Dementia a Gwella Byw’n Actif’ (prosiect…

Could local food fill our supermarket shelves?

Empty supermarket shelves have been a scary symptom of the COVID-19 crisis. From daily staples to sneaky snacks, we’re running low. Those shelves reveal something we don’t normally need to think about: here in Wales, our dinners depend on imported food, supply chains, and distribution networks. Could panic at the shops have been averted if…

‘Coronavirus holidays’ stoke rural fury

  Catherine Calderwood, forced to resign as Scotland’s chief medical officer, is far from the only city dweller to have caused controversy by flouting lockdown rules to visit her second home in the countryside. Resentment over “coronavirus holidays” is rising. The Covid-19 crisis has prompted some to seek to escape the city. Green spaces are…

Adroddiad COVID-19 gan yr Economi Sylfaenol Gyfunol

  Mae’r tîm o ymchwilwyr sy’n arwain gwaith economi sylfaenol WISERD wedi cyfrannu at adroddiad COVID-19, sy’n cyflwyno achos ar gyfer adnewyddu’r economi sylfaenol ar ôl i’r argyfwng o ran iechyd y cyhoedd ddod i ben. Mae’r argyfwng yn dangos pwysigrwydd yr economi sylfaenol, sef y rhan honno o’r economi sy’n cynhyrchu nwyddau a gwasanaethau…