Newyddion

Y pandemig a thu hwnt – canfyddiadau diweddaraf Astudiaeth Aml Garfan Addysg WISERD

Mae’r data diweddaraf a gasglwyd fel rhan o Astudiaeth Aml Garfan Addysg WISERD (WMCS) yn datgelu’r lefelau uwch o bryder a brofir gan bobl ifanc yn ystod y cyfyngiadau symud ac effeithiau parhaus tyfu i fyny yng Nghymru ar ôl y pandemig. Roedd bron pob un (93%) o’r disgyblion yn teimlo bod y pandemig wedi…

How the Ukraine crisis is laying bare the consequences of the proposed new rights regime in the UK

The situation in Ukraine is changing hourly but the indiscriminate bombing of civilian areas, the brutality of laying sieges to cities and the recklessness of attacks on nuclear facilities are likely to continue, as will the untold suffering and mass population movements among the Ukrainian people. Responses by Western governments, in terms of economic sanctions,…

In Russia, the opposition to Putin may come from civil society

The murderous onslaught on sovereign Ukraine by Putin and his ruling clique of siloviki, or former members of the security services, has made the world aware of the enormities characterising his regime. We already had plenty of evidence of ruthlessness: Chechnya, Georgia, Syria, fomenting ethnic division in Donbass, and the Crimea. Putin, a KGB foreign intelligence…

Ymchwilio i anghydraddoldebau daearyddol o ran mynediad at gartrefi gofal a phreswyl

Mae papur newydd gan WISERD yn tynnu sylw at sut y gall dulliau daearyddol gyfrannu at ddealltwriaeth o anghydraddoldebau o ran mynediad at gartrefi gofal a phreswyl yng Nghymru. Cynhaliwyd yr ymchwil gan gyd-gyfarwyddwyr WISERD, yr Athro Gary Higgs a Dr Mitchel Langford, ynghyd â Chysylltydd WISERD, yr Athro Mark Llewellyn, Cyfarwyddwr Sefydliad Iechyd a…

Ymchwil WISERD – Covid-19: ymatebion polisi a goblygiadau cymdeithasol

Arweiniodd dyfodiad Covid-19 i’r DU yn gynnar yn 2020 at newidiadau cyflym a phellgyrhaeddol yn y ffordd rydyn ni’n byw ein bywydau. Arweiniodd ‘y cyfnod clo’ at gau ysgolion a daeth gweithio o gartref yn gyffredin i nifer o weithwyr. A thra bod y rhan fwyaf o siopau a busnesau wedi cau, profodd gweithwyr a…

Pŵer Partneriaeth

Bydd canolfan newydd sbarc|spark Caerdydd yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd i gysylltu â’i gilydd ar draws disgyblaethau ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol i greu ffyrdd newydd o weithio. Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr Athro Sally Power WISERD, bapur sy’n ystyried y galwadau am ‘ecosystem ar sail tystiolaeth’ i fynd i’r afael â’r diffyg cysylltiad…

Smart Citizen kits provide residents with the opportunity to investigate local air quality

Since February 2021, we have been working with a community group in South Wales who are concerned about the air quality in their local area. We have adopted a participatory approach that facilitates the group’s work, but which also recognises the expertise of individual members and tracks how the group develops, shares and uses this…

Adroddiad ‘Towards Justice’ yn galw am gydweithio er mwyn cefnogi dioddefwyr niwed yn y gorffennol

Mae adroddiad gan yr elusen addysgiadol Cumberland Lodge yn galw ar heddlu, gwleidyddion a gwneuthurwyr polisi i gydweithio’n agosach er mwyn ymateb i niweidiau o’r gorffennol – a rhoi anghenion dioddefwyr, goroeswyr a’u teuluoedd wrth galon hyn. Un o’r argymhellion allweddol a geir yn Towards Justice: Law Enforcement & Reconciliation gan Martina Feilzer (cyd-gyfarwyddwr WISERD), Athro mewn…