Mae Undebau llafur, actifiaeth llawr gwlad ac undod yn defnyddio astudiaethau achos o Ewrop, India a’r DU i ystyried ffurfiau ar gynrychioli’r gweithwyr sy’n uniongyrchol gysylltiedig â rôl newidiol merched yn y gwaith a chymdeithas, a materion cysylltiedig enillion ac ehangu dinesig.

Y dyddiad dechrau a ddarperir yw dyddiad dechrau Canolfan Cymdeithas Sifil WISERD. Bydd gan becynnau gwaith eu dyddiadau cychwyn a gorffen unigol eu hunain sy’n dod o fewn y rhaglen ymchwil bum mlynedd.