Prosiectau Ymchwil

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 1 canlyniad
Cefn Gwlad Byd-eang: Newid a Datblygu Gwledig yng Nghyd-destun Globaleiddio

Trosolwg Mae ‘Cefn Gwlad Byd-eang:  Newid a Datblygu Gwledig yng Nghyd-destun Globaleiddio (GLOBAL-RURAL)’ yn brosiect ymchwil mawr a ariennir gan Gyngor Ymchwil Ewrop. Nod yr astudiaeth yw hybu ein dealltwriaeth o brosesau ac effeithiau globaleiddio mewn rhanbarthau gwledig, a hynny drwy ddatblygu a defnyddio dulliau cysyniadol a methodolegol newydd. Mae globaleiddio’n cael dylanwad treiddiol o…