Dyddiad cychwyn:
Hydref 2019
Ariannwr:
Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol
Statws:
Cyfredol

Mae Cymdeithas sifil, a strategaethau seiliedig ar lefydd ar gyfer datblygu cynaliadwy’n cynnal astudiaethau polisi rhanbarthol yng Nghymru, y DU ac Ewrop ac ymchwil weithredol mewn sectorau sylfaenol penodol. Gan ddefnyddio dulliau arloesi cymdeithasol seiliedig ar lefydd, mae’n ystyried i ba raddau mae polisïau twf rhanbarthol yn canolbwyntio ar sectorau sylfaenol ac yn mynd i’r afael â thwf cynhwysol drwy arloesi cymdeithasol. 


Research team
David Beel
Cydymaith Ymchwil
Manchester Metropolitan University