Dr Sioned Pearce is a Research Fellow in Social Policy at Cardiff University’s School of Social Sciences. She specialises in the study of international welfare regimes, poverty, youth unemployment and devolution.

She is currently completing her ESRC Fellowship in sub-state social policy to address youth unemployment and labour market precarity across the UK.

Sioned also lectures and supervises as part of the School of Social Science’s Sociology and Social Policy Degree.

Please email for more details of the project and discussion: pearces11@cardiff.ac.uk

For a full list of publications, follow the link to Sioned’s Bio below.

****

Mae Dr Sioned Pearce yn Gymrawd Ymchwil mewn Polisi Cymdeithasol yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Caerdydd. Mae’n arbenigo mewn astudio cyfundrefnau lles rhyngwladol, tlodi, diweithdra ymhlith pobl ifanc a datganoli.

Ar hyn o bryd mae hi’n cwblhau ei Chymrodoriaeth ESRC mewn polisi cymdeithasol is-wladwriaethol i fynd i’r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc a ansicrwydd y farchnad lafur ledled y DU.

Mae Sioned hefyd yn darlithio ac yn goruchwylio fel rhan o Radd Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol yr Ysgol Gwyddor Gymdeithasol.

E-bostiwch am ragor o fanylion o’r brosiect a thrafodaeth: pearces11@cardiff.ac.uk

Am restr lawn o gyhoeddiadau, dilynwch y ddolen i ‘Bio’ Sioned isod.

Sioned Pearce Bio