Cyhoeddiadau

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 167 canlyniad
ReWage Evidence Paper. The future of flexible working
The future of flexible working. ReWAGE Evidence Paper

This evidence paper focuses on working time and places of work as key aspects of the future of flexible working. It addresses how work organisation, including the time structure, intensity, and location of work, can be managed and developed in the post pandemic period in ways that meet the needs of both employers and employees…

The future of flexible working. ReWAGE Policy Brief
The future of flexible working. ReWAGE Policy Brief

This policy brief focuses on working time and places of work as key aspects of the future of flexible working. It considers how work organisation, including the time structure, intensity, and location of work, can be managed and developed in the post-pandemic period in ways that meet the needs of both employers and employees across…

Journal cover
Disability and trade union membership in the UK

Using data from two national surveys, the QuarterlyLabour Force Survey and the Workplace EmploymentRelations Survey, we establish evidence of a robustdisability-related trade union membership differentialin the UK. After controlling for differences in other per-sonal and work-related characteristics, disabled employ-ees are found to be 3.6 percentage points (12–14 per cent)more likely to be union members than…

Front page of publication with image of woman working at home office
Newyddion WISERD: Argraffiad 20

Croeso gan Gyfarwyddwr WISERD Yn y rhifyn hwn o Newyddion WISERD ceir amrywiaeth o newyddion o bob rhan o sefydliadau partner WISERD a rhai o’r ychwanegiadau diweddaraf i flog WISERD; rwy’n gobeithio bod y rhifyn yn dangos ein cyfraniad parhaus i ymchwil ym maes y gwyddorau cymdeithasol a’r ffyrdd yr ydym yn dylanwadu ar bolisïau…

Sut mae arweiniad gyrfaoedd i ddisgyblion ysgol yn cael ei flaenoriaethu?

Mae’r Cipolwg Data hwn yn archwilio sut y defnyddir gwybodaeth i lywio penderfyniadau ynghylch darparu cyfweliadau arweiniad gyrfaoedd ymhlith disgyblion cyfnod allweddol 4 (CA4) yng Nghymru. Mae’n archwilio pwysigrwydd cymharol nodweddion cefndirol sydd wedi’u cynnwys mewn cofnodion addysg weinyddol o’u cymharu â gwybodaeth a ddarparwyd gan ddisgyblion drwy offeryn diagnostig Gyrfa Cymru.

Effeithiolrwydd arweiniad gyrfaoedd wrth gefnogi cyfranogiad mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET)

Mae’r Cipolwg Data hwn yn archwilio’r dylanwad y gall arweiniad gyrfaoedd ei gael ar bontio i Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) yng Nghymru. Mae’r dadansoddiad yn archwilio cyfraddau pontio i AHO yng Nghymru, a yw derbyn arweiniad gyrfaoedd yn ystod cyfnod allweddol 4 yn cefnogi pontio i AHO ac, os felly, a yw o fudd…