Newyddion

Understanding Geographical Variation in Union membership: a patchwork quilt or a regional divide?

Today (25th May), the Department of Business Energy and Industrial Strategy (BEIS) released its latest figures for trade union membership. The long-term downward trend in union membership in the UK is well known.  Based on union records, trade union membership within the UK peaked in 1979 at approximately 13.2 million. Since then, there has been…

Pŵer Partneriaeth

Bydd canolfan newydd sbarc|spark Caerdydd yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd i gysylltu â’i gilydd ar draws disgyblaethau ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol i greu ffyrdd newydd o weithio. Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr Athro Sally Power WISERD, bapur sy’n ystyried y galwadau am ‘ecosystem ar sail tystiolaeth’ i fynd i’r afael â’r diffyg cysylltiad…

Safbwyntiau Newydd ar Ymfudo: Symposiwm Rhithiwr ar gyfer Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa a Myfyrwyr Ôl-raddedig

Cynhaliodd Rhwydwaith Ymchwil Ymfudo Cymru symposiwm ar-lein ar 19 Ionawr ar gyfer ôl-raddedigion ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa sy’n gweithio ar faterion sy’n ymwneud ag agweddau o ymfudo yng Nghymru neu sydd wedi’u lleoli mewn sefydliadau yng Nghymru. Thema’r symposiwm oedd ‘Safbwyntiau Newydd ar Ymfudo’. Roedd y cyflwyniadau’n ymdrin â meysydd ymchwil yn amrywio o Eidalwyr…

COVID-19 and the labour market outcomes of disabled people in the UK

The COVID-19 pandemic has highlighted and exacerbated inequalities in society. In doing so, it has reinforced the importance of the government’s ‘levelling up’ policy agenda. In terms of protected characteristics, attention focused most immediately on ethnicity given the differences in health risk posed by COVID-19 and was subsequently concerned with gender as a result of…

Charting the Impact and Legacy of the Great Homeworking Experiment

In this blog post Alan Felstead of Cardiff University discusses the publication of his new book Remote Working: A Research Overview.  The book provides an accessible overview of the history of remote working and the impact of the massive shifts in the location of work that have occurred because of the global pandemic. One of the…

Llyfr newydd ar weithio o bell

Bydd llyfr yr Athro Alan Felstead ar leoliadau gwaith sy’n newid, yn cael ei gyhoeddi ar 21 Ionawr. Mae gweithio gartref wedi dod yn gwbl amlwg yn fyd-eang dros y ddwy flynedd ddiwethaf, wrth i wleidyddion gynghori ac weithiau roi cyfarwyddyd, y dylai’r rheini sy’n gallu, weithio gartref, er mwyn lleihau lledaeniad coronafeirws. Mae Gweithio…

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 – Galwad am Bapurau

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y galwad am bapurau nawr AR AGOR ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022. Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 Prifysgol Abertawe   Dydd Mercher 6 Gorffennaf a dydd Iau 7 Gorffennaf 2022 Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a chymryd rhan: materion cydraddoldeb, hunaniaeth a chydlyniant mewn tirwedd gymdeithasol sy’n newid‘….

Ar eich beic: archwilio daearyddiaeth a hamdden gwaith cludwr ar feic

Mae Dr Wil Chivers, a benodwyd yn ddiweddar yn ddarlithydd gwyddorau gymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi cyflwyno canfyddiadau o’i ymchwil WISERD sy’n archwilio natur gwaith fel cludwr ar feic yn yr economi gig/platfformau, yng Nghynhadledd Gwaith, Cyflogaeth a Chymdeithas 2021. Mae’r papur, On Your Bike: Exploring the geography and leisure of work as a cycle…

Yr Athro Jean Jenkins i arwain Comisiwn Dyfodol Datganoli a Gwaith TUC Cymru

  Yr Athro Jean Jenkins, Cyd-gyfarwyddwr WISERD ac Athro Cysylltiadau Cyflogaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd, i arwain comisiwn annibynnol ar ddyfodol hawliau cyflogaeth a datganoli yng Nghymru. Bydd y Comisiwn Dyfodol Datganoli a Gwaith, a sefydlwyd gan TUC Cymru, yn gyfrifol am ystyried yr effaith y mae’r trefniadau datganoli presennol yn ei chael ar ymdrechion…

Ymgynghoriad y Llywodraeth yn cyfeirio at adroddiad gwaith cartref WISERD

Adroddiad WISERD ar Gweithio Gartref yn y DU: Cyn ac Yn ystod Cyfnod Clo 2020, fe nodwyd mewn ymgynghoriad gan y llywodraeth ar wneud gweithio hyblyg yn ddiofyn. Mae’r ymgynghoriad agored yn ceisio barn unigolion a busnesau am gynigion i ddiwygio rheoliadau gweithio hyblyg (Rheoliadau Gweithio Hyblyg 2014). Mae’r adroddiad, gan Alan Felstead o Brifysgol…