Newyddion

The more types of special education needs a pupil has, the more at risk of exclusion they are

The presence of special education needs (SEN) and variations in school-level provision can cause disruptions in a pupil’s educational journey, especially when that child’s needs change as they progress through key stages. This may especially be the case when pupils have multiple needs, including mental health and communication difficulties. Furthermore, gaps between the time of…

‘Cynnal ein Dynoliaeth Gyffredin’

Mae’r Athro John Morgan yn eiriol dros ‘gynnal ein dynoliaeth gyffredin’ yn ei ychwanegiad diweddaraf i’r cyfnodolyn rhyngwladol, Weiterbildung. Mae’r erthygl yn ystyried enghreifftiau o ddelfrydiaeth a realaeth mewn achosion o gydweithio deallusol rhyngwladol a chyfnewidiadau addysgol. Bydd yr Athro John Morgan hefyd yn rhoi cyflwyniad ar y pwnc hwn, ar 7 Mehefin 2022, yn…

Dyfarniad Ysgoloriaeth Preswyl Fulbright i Dr Igor Calzada

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Preswyl Fulbright (SIR) i Dr Igor Calzada ym Mhrifysgol Talaith Califfornia, Bakersfield (CSUB) ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-2023 gan Adran y Wladwriaeth. Cafodd y wobr ei chydlynu gan Gomisiwn Fulbright UDA-DU. Mae pwyllgor adolygu Rhaglen SIR Fulbright a gynullwyd gan Gyngor Cyfnewid Rhyngwladol Ysgolheigion (CIES) IIE a Bwrdd Ysgoloriaeth Dramor Fulbright (FFSB) wedi…

Social policy, law and civil society: Examining the European Union response to the Ukrainian refugee crisis

This latest blog post in WISERD’S series on the Ukraine crisis examines the response of the European Union. Specifically, it explores the legal and social policy response and the role of civil society. The Russian invasion of Ukraine that began on 24th February has created one of the most serious humanitarian crises in Europe’s post-war…

Deprived areas hit hardest by changes in access to bus services during the pandemic

Public transport was severely impacted during COVID-19 as people’s daily mobility patterns changed. This led to a substantial drop in demand as many workers were instructed to work from home and social distancing measures were introduced on existing services. Department for Transport statistics show a decline from 91 to 26 million passenger journeys on local…

I Remember Mariupol: A civil society destroyed

I remember Mariupol. I visited the Russian-speaking port of around 500,000 people in the summer of 1983. It was then Zhdanov, a city of the Soviet Union on the Sea of Azov, adjacent to the Black Sea. Named, as were many Soviet cities and towns, after a prominent Communist: Andrei Zhdanov, a close associate of…

Examining the Welsh third sector response to the Ukrainian refugee crisis

This latest blog post in WISERD’S series on the Ukraine crisis examines what we know so far about the response of the third sector in Wales. The prevailing Welsh policy framework and emerging actions of the third sector matter – foremost for the welfare of Ukrainian refugees arriving in Wales – and allied to this,…

Y pandemig a thu hwnt – canfyddiadau diweddaraf Astudiaeth Aml Garfan Addysg WISERD

Mae’r data diweddaraf a gasglwyd fel rhan o Astudiaeth Aml Garfan Addysg WISERD (WMCS) yn datgelu’r lefelau uwch o bryder a brofir gan bobl ifanc yn ystod y cyfyngiadau symud ac effeithiau parhaus tyfu i fyny yng Nghymru ar ôl y pandemig. Roedd bron pob un (93%) o’r disgyblion yn teimlo bod y pandemig wedi…