Mae Dr Wall yn arbenigwr ar astudio etholiadau ac ymgyrchoedd, gan ganolbwyntio’n benodol ar sut mae’r Rhyngrwyd yn effeithio ar ddynameg ymgyrchoedd cyfoes. Mae wedi cynhyrchu dros 20 o gyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid ar y pynciau hyn ar draws ystod o gyfnodolion academaidd mawr eu bri. Mae gan Dr Wall radd PhD mewn Gwyddor Wleidyddol yng Ngholeg y Drindod Dulyn. Mae’n Gymrawd Marie Curie, ar ôl cymryd rhan yn Rhwydwaith Hyfforddiant Cychwynnol ELECDEM fel Ymchwilydd Profiadol yn Kieskompas, rhan o’r Vrije Universiteit, Amsterdam. Cwblhaodd Dr Wall gymrodoriaeth ôl-ddoethurol arall yn yr Université Libre de Bruxelles, cyn derbyn swydd ddarlithio mewn Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe yn 2012. Yn ystod ei amser yn Abertawe, mae Dr Wall wedi arwain prosiectau ymchwil blaenllaw, rhyngddisgyblaethol a rhyngwladol wedi’u hariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Chanolfan Economi Ddigidol CHERISH. Ar hyn o bryd, mae’n gyd-gyfarwyddwr Grŵp Ymchwil Gwleidyddiaeth a Llywodraethu Prifysgol Abertawe, ac mae hefyd yn Gyfarwyddwr Rhwydwaith Ymchwil Gwleidyddiaeth a Llywodraethu WISERD.
 

MEYSYDD ARBENIGEDD

  • Dynameg ymgyrchu etholiadol
  • Gwleidyddiaeth ar-lein a rôl y Rhyngrwyd mewn ymgyrchoedd cyfoes
  • Gwefannau Cymhwyso Cyngor Pleidleisio
  • Rhagolygon etholiadol
  • Dadansoddiad Polisi Pleidiau Gwleidyddol
  • Canlyniadau Systemau Etholiadol a Dynameg Diwygio

 

 YMCHWIL

Mae fy ymchwil yn cwmpasu ystod eang o agweddau ar fy ffocws craidd ar y broses etholiadol. Roedd fy ngwaith cynnar yn canolbwyntio ar systemau etholiadol, o ran eu canlyniadau a’r prosesau sy’n arwain at eu diwygio. Mae prif gorff fy ymchwil yn archwilio sut mae dyfodiad a mabwysiadu technolegau Rhyngrwyd ar raddfa fawr yn effeithio ar ymgyrchoedd etholiadol – gan archwilio sut mae’r technolegau hyn yn effeithio ar bleidleiswyr, cyfranogwyr gwleidyddol, a dynameg ehangach ymgyrchu gwleidyddol. Rwyf wedi canolbwyntio’n benodol ar sut mae offer ‘Cymhwyso Cyngor Pleidleisio’ ar-lein wedi’u cynllunio, a sut maen nhw’n gallu dylanwadu ar gyfranogiad a dewis sut i bleidleisio. Mae fy ngwaith diweddaraf yn defnyddio marchnadoedd hapchwarae gwleidyddol ar-lein i greu dirnadaeth newydd o ddatblygiad tameidiog ymgyrchoedd gwleidyddol dros amser.

Matthew Wall Bio