Prosiectau Ymchwil

Addysg

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 33 canlyniad
Live pilot: the School Governor Reflections Resource

Aim The project has these two primary aims: Promote engagement with the School Governors Reflections Resource; Ensure the sustainability of the resource over the medium term (next 12 – 24 months). We also hope the project will allow us to explore further opportunities to research how school governors in Wales can be more effectively supported…

Hawliau plant a phobl ifanc: strwythurau dinasyddiaeth ffurfiol ac anffurfiol

Defnyddia Hawliau plant a phobl ifanc: strwythurau dinasyddiaeth ffurfiol ac anffurfiol gymhariaeth ryngwladol o ehangu dinesig hawliau plant mewn pedair gwlad Orllewinol (gan gynnwys Cymru), a sut y gall hyn ail-gydbwyso diffygion dinesig sy’n gysylltiedig â phlentyndod. Y dyddiad dechrau a ddarperir yw dyddiad dechrau Canolfan Cymdeithas Sifil WISERD. Bydd gan becynnau gwaith eu dyddiadau…

Bywydau wedi’u Gwahardd

Mae Bywydau wedi’u Gwahardd (Excluded Lives) yn brosiect amlddisgyblaethol ar draws pedair awdurdodaeth y DU dan arweiniad Adran Addysg Prifysgol Rhydychen ac mewn partneriaeth â phrifysgol Rhydychen, Caerdydd, Caeredin, Queen’s Belfast, a’r LSE. Nod cyffredinol y prosiect hwn yw rhoi dadansoddiad cynhwysfawr ac amlddisgyblaethol o’r polisïau, yr arferion a’r costau gwahanol ynghlwm wrth waharddiadau ffurfiol,…

Adolygiad Annibynnol o Oblygiadau’r Rhaglen Diwygio Addysgol i rôl Estyn yn y dyfodol – Cais am Dystiolaeth

Yn sgîl datblygu cwricwlwm newydd ochr yn ochr â diwygiadau dylanwadol ym maes addysg, mae newidiadau o bwys yn digwydd yng Nghymru. Nodir y rhain yng nghynllun gweithredu Llywodraeth Cymru, ‘Addysg yng Nghymru: Ein Cenhadaeth Cenedlaethol 2017-2021. Gan gydnabod pwysigrwydd rôl Estyn i lwyddiant y rhaglen ddiwygio, mae Prif Arolygydd Addysg Ei Mawrhydi yng Nghymru…

Diwallu anghenion dysgu ychwanegol (ADY) mewn addysg brif ffrwd wrth ddatblygu’r cwricwlwm newydd i Gymru

Cwestiynau ymchwil •    Ym mha ffyrdd y mae anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu hystyried yn y broses o ddatblygu’r cwricwlwm? •    Beth yw’r cyfleoedd a’r heriau o ddatblygu’r cwricwlwm ar gyfer dysgwyr ADY? •    I ba raddau y ceir aliniad canfyddedig rhwng diwygio’r cwricwlwm a’r rhaglen trawsnewid ADY? Nodau Prif nod yr ymchwil hon…

Dyfodol llwyddiannus i bawb

This research will seek to add value to the Welsh Government’s existing evaluation of the progress of the Pioneer Schools in developing the new 3-15 curriculum in Wales. The Successful Futures programme offers an exciting and radical departure for education in Wales, and it is important that its benefits and opportunities are made available to…

Current Implementation of Computational Thinking in Welsh Primary Schools

Research Questions To evaluate how schools are implementing computational thinking in the classroom. What classroom tools do practitioners use to develop computer coding. Evaluate any differences in provision that might exist between different schools, such as internet speed, device allocation etc. To evaluate any socio-economic factors that might exist between different demographics and settings, such as…

The art of connecting: A study of how the Expressive Arts area of learning and experience (AoLE) is being constructed by Pioneer schools and teachers

Research Questions How are pioneer schools and teachers are building and shaping the Expressive Arts AoLE? What are the implications for disadvantaged learners and schools? How does impact vary between primary and secondary teachers? Aim This study aims to provide insight  into the construction of one aspect of the new  curriculum (Expressive Arts AoLE) by…

SF4All in rural schools

Research Questions Primary question: What are the organisational implications for leaders in rural schools of the way the new curriculum is being developed? Secondary aims: Identification of challenges and opportunities in respect of teacher recruitment and retention. Identification of opportunities to develop curriculum provision which reflects the needs of learners in rural areas. Identification of…

Development of the new curriculum in Pioneer schools

Research Questions How are Pioneer Schools developing the new curriculum in a way which benefits all learners? What are Pioneer Schools doing to ensure that the implementation of the new curriculum benefits all learners, including those from disadvantaged backgrounds? What are teachers’ perceptions of the new curriculum, preparation and support for its full implementation and…

The changing frontiers of the state and civil society in education: a comparative analysis of France and Wales

This project, facilitated through WISERD and the Ecole Normale Superieure, Lyon, is exploring the contrasting relationship between education, the state and civil society in Wales and France. France and the UK provide two important contexts in which to explore these issues as the relationship between the state, the education system and civil society is very…

Education, Language & Identity

Overview The project used interviews and questionnaires to investigate the types of civic participation and conceptions of language and identity promoted within the statutory education system, and within civil society organisations working with young people, in both Wales and Scotland. In the project’s initial stages the four co-Is undertook around a total of 15-20 interviews with national-level elite…

Higher Education and Civil Society

Overview This project explored the relationships between participation in higher education and engagement in civil society, especially at the local level. Do university graduates play a distinctive role in the institutions of civil society? More specifically, it examined the extent to which the institutional shift from an elite to a mass system of higher education has…

Graduate Employability and Skills

The overall aim of the project was to provide an analytical review of the research literature on graduate employability and skills, with due attention to the diversity of the approaches that have been adopted. In particular, the review was designed to draw out the implications of the general literature for the specific circumstances of Wales. It also…

Evaluation of Foundation Phase Flexibility Pilots

Overview Supporting children in their early years is seen as central to reforms to improve educational standards and raise the educational achievement of children in Wales, particularly amongst children from socio-economically disadvantaged backgrounds. The distinct and novel approach of the Welsh Government has led to major policies such as Flying Start, the creation of a…