Dyddiad cychwyn:
Hydref 2019
Ariannwr:
Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol
Statws:
Cyfredol

Defnyddia Hawliau plant a phobl ifanc: strwythurau dinasyddiaeth ffurfiol ac anffurfiol gymhariaeth ryngwladol o ehangu dinesig hawliau plant mewn pedair gwlad Orllewinol (gan gynnwys Cymru), a sut y gall hyn ail-gydbwyso diffygion dinesig sy’n gysylltiedig â phlentyndod. 


Research team
Sally Power
Cyfarwyddwr WISERD, Director of WISERD Education
Cardiff University