Cyhoeddiadau

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 6 canlyniad
Report Cover
Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen: adroddiad technegol

Yn yr adroddiad hwn, rydym yn cyflwyno trafodaeth dechnegol ar y gwerthusiad tair blynedd (mis Awst 2011 i fis Awst 2014). Mae hyn yn cynnwys amlinelliad o gynllun y gwerthusiad, y dulliau a ddefnyddiwyd wrth werthuso a gwybodaeth fanwl arall am y gwerthusiad. Mae’r Cyfnod Sylfaen yn bolisi blaenllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg y…

Booklet Cover
Making the Case for the Social Sciences: Wales

WISERD, in partnership with the Research Institute for Applied Social Science (RIASS) and the Academy of Social Science, have today launched a new booklet showcasing the vast array of social science research taking place in Wales; titled ‘Making the Case for the Social Sciences 10 – Wales’. It includes a new study by Welsh researchers which…

Report cover
Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen: adroddiad terfynol

Mae’r adroddiad terfynol hwn yn cyflwyno prif ganfyddiadau’r gwerthusiad. Fe’u trefnir mewn pedair prif bennod: gweithredu’r Cyfnod Sylfaen; ymarfer y Cyfnod Sylfaen effaith y Cyfnod Sylfaen dadansoddiad economaidd o’r Cyfnod Sylfaen. Mae’r bennod olaf yn trafod goblygiadau’r canfyddiadau hyn gydag argymhellion cysylltiedig.

Report cover
Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen: Adroddiad blynyddol 2011/12

Polisi amlwg gan Lywodraeth Cymru ar gyfer addysg blynyddoedd cynnar (i blant 3-7 oed) yng Nghymru yw’r Cyfnod Sylfaen. Mae’n newid cyfeiriad sylweddol o’r dull mwy ffurfiol ar sail galluoedd oedd yn gysylltiedig â’r Cwricwlwm Cenedlaethol blaenorol ar gyfer Cyfnod Allweddol 1. Mae’r polisi wedi’i gyflwyno fesul tipyn dros y saith mlynedd ddiwethaf er mwyn…

journal cover
Brief report: Multilevel analysis of school smoking policy and pupil smoking behaviour in Wales

A multilevel analysis of cross-sectional data from a survey involving 1941 pupils (in grades 10 and 11) and policy indicators developed from interviews with staff from 45 secondary schools in Wales examined the hypotheses that pupil smoking prevalence would be associated with: restrictive staff and pupil smoking policies; dissemination of school smoking policies; and implementation of smoking…