Cyhoeddiadau

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 25 canlyniad
Journal cover
How child‐centred education favours some learners more than others

Debates on how best to educate young children have been raging over the last 100 years—more often fuelled by ideological preferences rather than empirical evidence. To some extent this is hardly surprising given the difficulty of examining pupil progress in a systematic and comparative way. However, the introduction of a new child‐centred curriculum in Wales…

Clawr Gwerddon
Y Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen

Erthygl yng nghofnodolyn Gwerddon, Rhifyn 26. Mae’r Cyfnod Sylfaen (CS) yn gwricwlwm statudol ym mhob ysgol gynradd y wladwriaeth yng Nghymru ers 2008. Mae’r bedagogeg yn ddatblygiadol, ac yn annog y plant i ymddiddori drwy ddysgu drwy brofiadau. Mae’r papur hwn yn rhan o werthusiad ehangach o’r CS a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2012, ac mae’n ystyried…

Report Cover
Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen: adroddiad technegol

Yn yr adroddiad hwn, rydym yn cyflwyno trafodaeth dechnegol ar y gwerthusiad tair blynedd (mis Awst 2011 i fis Awst 2014). Mae hyn yn cynnwys amlinelliad o gynllun y gwerthusiad, y dulliau a ddefnyddiwyd wrth werthuso a gwybodaeth fanwl arall am y gwerthusiad. Mae’r Cyfnod Sylfaen yn bolisi blaenllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg y…

Oxford Review of Education 42(3)
Implementing curriculum reform in Wales: the case of the Foundation Phase

The Foundation Phase is a Welsh Government flagship policy of early years education (for 3-7 year-old children) in Wales. Marking a radical departure from the more formal, competency-based approach associated with the previous Key Stage 1 National Curriculum, it advocates a developmental, experiential, play-based approach to teaching and learning. The learning country: A paving document…

Report cover
Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen: adroddiad terfynol

Mae’r adroddiad terfynol hwn yn cyflwyno prif ganfyddiadau’r gwerthusiad. Fe’u trefnir mewn pedair prif bennod: gweithredu’r Cyfnod Sylfaen; ymarfer y Cyfnod Sylfaen effaith y Cyfnod Sylfaen dadansoddiad economaidd o’r Cyfnod Sylfaen. Mae’r bennod olaf yn trafod goblygiadau’r canfyddiadau hyn gydag argymhellion cysylltiedig.

Report cover
Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen: Canlyniadau Disgyblion y Cyfnod Sylfaen hyd at 2011/12 (Adroddiad 2)

Mae’r Cyfnod Sylfaen yn bolisi blaenllaw gan Lywodraeth Cymru ar gyfer addysg y blynyddoedd cynnar (i blant 3 i 7 oed) yng Nghymru. Gan ddilyn trywydd tra gwahanol i’r dull mwy ffurfiol, seiliedig ar allu oedd yn gysylltiedig â Chwricwlwm Cenedlaethol blaenorol Cyfnod Allweddol 1, mae’n hyrwyddo dull dysgu ac addysgu datblygol, arbrofol, sy’n seiliedig…