Newyddion

Yr Athro Sally Power ar raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales

Ymunodd yr Athro Sally Power â Vaughan Roderick ar 15 Mai 2022 ar gyfer rhaglen Sunday Supplement BBC Radio Wales. Mae’r rhaglen yn cynnwys newyddion gwleidyddol, trafodaethau a dadansoddiadau, yn ogystal â chrynodeb o’r papurau Sul. Yn rôl adolygydd gwadd y papurau, trafododd yr Athro Power amrywiaeth o faterion cyfoes, gan gynnwys tegwch mewn addysg….

Erthygl gan yr Athro John Morgan wedi’i chyhoeddi heddiw yn un o bapurau newydd dyddiol blaenllaw yr Eidal, Il Corriere Della Sera

    ‘Learning to live: An era poised between enlightenment and obscurantism’ gan yr Athro John Morgan wedi’i chyhoeddi heddiw yn un o bapurau newydd dyddiol blaenllaw yr Eidal, Il Corriere Della Sera.      

Gwir effaith y coronafeirws ar genhedlaeth o blant o Gymru

Ar gyfweliad Ar-lein Cymru, dywedodd Dr Catherine Foster fod bywyd wedi “newid yn ddramatig” i lawer o bobl ifanc a ddioddefodd effeithiau fel unigrwydd a cholli trefn arferol. Dywedodd: “Er bod rhai plant wedi gallu parhau i fynd i’r ysgol o leiaf rhan o’r amser, mae’r mwyafrif wedi colli’r drefn a’r strwythur y mae presenoldeb…