Mae ymchwil WISERD yn cwmpasu meysydd economeg, cymdeithaseg, daearyddiaeth a gwyddoniaeth wleidyddol wedi’u grwpio dan y themâu isod. I ddod o hyd i broject ymchwil penodol porwch y themâu hyn neu chwiliwch ‘Pob Thema’.

Mae WISERD yn gartref i Ganolfan Ymchwil Gymdeithasol Sifil WISERD, buddsoddiad mawr gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), a nifer o grantiau ymchwil mawr eraill.

Yn WISERD Prifysgol Aberystwyth mae Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, ac yno mae projectau GLOBAL-RURAL, IMAJINE a ROBUST a ariennir gan yr UE.

Mae WISERD hefyd yn gartref i Ganolfan Ymchwil Data Gweinyddol Cymru (ADR Cymru)
– cydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Abertawe a WISERD
ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ADR Cymru yn rhan o ADR UK (Ymchwil Data Gweinyddol y DU) a
ariennir gan yr ESRC.

Mae WISERD wedi datblygu ac yn hwyluso rhwydwaith ymchwil tai Cymru a’r rhwydwaith ymchwil iaith, diwylliant a hunaniaeth.