Prosiectau Ymchwil

Lleoliadau

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 33 canlyniad
New Emerging Citizenship Regimes

New Emerging Citizenship Regimes explores five citizenship ideal types (Pandemic, Algorithmic, Liquid, Metropolitan, and Stateless) stemming from critical/radical social innovation perspective by employing fieldwork action research in six specific city-regional cases. COVID-19 has hit European citizens dramatically, not only creating a general risk-driven environment encompassing a wide array of economic vulnerabilities but also exposing them…

Parhad dysgu yng Nghymru: Dadansoddiad ‘byw’ o ddysgu ar-lein

Crynodeb Mae Cymru yn unigryw oherwydd bod ganddi blatfform digidol cenedlaethol ar gyfer addysgu a dysgu ar-lein – Hwb (https://hwb.gov.wales/). Mae hyn yn golygu bod bron pob plentyn mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru yn mewngofnodi ac yn defnyddio Hwb i gael mynediad at ddeunyddiau dysgu a ddarperir iddynt gan ysgolion ac athrawon. Bydd y…

Deall Lleoedd Cymreig

  Trosolwg Gwefan yw Deall Lleoedd Cymru a’i nod yw bod y pwynt cyswllt cyntaf er mwyn cael gwybodaeth ystadegol am drefi a chymunedau yng Nghymru. Mae cyfran sylweddol o bobl yng Nghymru yn byw mewn trefi a chymunedau bychain. Fodd bynnag, mae polisi cyhoeddus yn esgeuluso lleoedd o’r fath yn rhy aml. Er bod cyllid…

Exploring effective practice in civil society organisations’ promotion of human rights, good governance and social justice in India and Bangladesh

This multidisciplinary research network project is jointly hosted by WISERD and the Indian Institute of Technology (IIT), Delhi. It is funded under a Global Challenge Research Fund award from the Academy of Medical Sciences. The Principal Investigators are Professor Paul Chaney (WISERD, Cardiff) and Dr Sarbeswar Sahoo (IIT, Delhi) – in collaboration with Dr Seuty Sabur…

Diwallu anghenion dysgu ychwanegol (ADY) mewn addysg brif ffrwd wrth ddatblygu’r cwricwlwm newydd i Gymru

Cwestiynau ymchwil •    Ym mha ffyrdd y mae anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu hystyried yn y broses o ddatblygu’r cwricwlwm? •    Beth yw’r cyfleoedd a’r heriau o ddatblygu’r cwricwlwm ar gyfer dysgwyr ADY? •    I ba raddau y ceir aliniad canfyddedig rhwng diwygio’r cwricwlwm a’r rhaglen trawsnewid ADY? Nodau Prif nod yr ymchwil hon…

Rhagolygon Gwledig-Trefol: Datgloi Synergeddau (ROBUST)

Mae Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / ymchwilwyr WISERD@Aberystwyth yn cymryd rhan mewn astudiaeth Ewropeaidd i ymchwilio i ryngweithiadau rhwng ardaloedd gwledig a threfol a sut y gellir eu rheoli’n fwy effeithiol. Mae ROBUST yn brosiect ymchwil Ewropeaidd sy’n cynnwys 24 partner o 11 gwlad. Mae’n cael ei gydlynu gan Brifysgol Wageningen yn yr Iseldiroedd. Mae’r…

Redefining Local Civil Society in an Age of Global Inter-connectivity

Overview This project will explore how imaginaries and practices of local civil society have been stretched and reconfigured by global interconnectivities, including both the reorientation of local civil society activities around global issues and concerns, and participation in local civil society by individuals outside the locality, for instance through social media. The research will focus…

Equality, Diversity & Third Sector Welfare Provision

Overview This project builds on previous research undertaken by the team. It will utilise a mixed methods approach, combining secondary analysis of existing datasets, development of case studies, documentary analysis and a series of interviews to investigate the impact of Faith-Based welfare provision on social cohesion. The project will proceed using a mixed methods design…

Spaces of New Localism: Stakeholder Engagement and Economic Development in Wales and England

Overview This project will utilise a series of interviews and document-based analysis to explore the notion of stakeholder involvement in Local Employment Partnerships (LEPs), Enterprise Zones (EZs), City Deals and City Regions. Fieldwork will take place in four city regions, two within Wales and two within England. 100 semi-structured interviews will be carried out. Two…

Researching Civic Participation in Wales in place and over time

Overview This project has examined experiences of participation at the local level and what they tell us about the changing patterns of mobilisation in particular places in Wales. Fieldwork took place in North and South Wales in three stages. 1. Mapping local level civil society groups. 2. Life history/narrative interviews, which will capture experiences and biographies of…

Centre For Welsh Politics and Society

The Centre for Welsh Politics and Society / WISERD@Aberystwyth aims to use research on Welsh politics and society, comparative studies of Wales and other nations and regions, and analyses of Wales’s global connections, to make internationally-significant cutting-edge contributions to social science theories, debates and literature. Our research is organized around three key themes: Global Connections…

GLOBAL-RURAL

‘The Global Countryside: Rural Change and Development in Globalization (GLOBAL-RURAL)’ was a major research project funded by the European Research Council. The study aimed to advance our understanding of the workings and impact of globalization in rural regions through the development and application of new conceptual and methodological approaches. Globalization has a pervasive influence in transforming…

Cefn Gwlad Byd-eang: Newid a Datblygu Gwledig yng Nghyd-destun Globaleiddio

Trosolwg Mae ‘Cefn Gwlad Byd-eang:  Newid a Datblygu Gwledig yng Nghyd-destun Globaleiddio (GLOBAL-RURAL)’ yn brosiect ymchwil mawr a ariennir gan Gyngor Ymchwil Ewrop. Nod yr astudiaeth yw hybu ein dealltwriaeth o brosesau ac effeithiau globaleiddio mewn rhanbarthau gwledig, a hynny drwy ddatblygu a defnyddio dulliau cysyniadol a methodolegol newydd. Mae globaleiddio’n cael dylanwad treiddiol o…

Living Streets

WISERD Research Associate, Dr Kate Moles, successfully secured funding to run a digital storytelling project with young women living in Cardiff. Building on the success of the Beacon for Wales funded ‘Sounding the Way’ project in 2011 – where young male residents of Grangetown produced audio walks allowing them to explore their community and express…

Welsh Government Evidence Symposia

Overview This project was aimed at improving the linkages between research evidence and policy development in Wales (and elsewhere). It was based on a partnership between WISERD and the Welsh Government (WG); and involved the development of four Evidence Symposia, each of which focused on a key policy theme. Each Symposium brought together leading researchers…

Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth 2012

Mae’r Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth (2012) yn casglu data am beth mae pobl yn ei wneud yn y gwaith, pa sgiliau maen nhw’n eu defnyddio a sut maen nhw’n gweithio. Dyma’r chweched mewn cyfres o arolygon sampl cynrychioliadol o weithwyr ym Mhrydain sy’n ymestyn yn ôl dros 30 mlynedd. Mae’r arolygon trawstoriadol hyn yn cynnig ffordd…

Behaviour Change in Wales

Behaviour change is a topic which is of key importance to policy makers both in the Welsh Government and further afield. Behaviour change also emerged as a key theme during the WISERD localities stakeholder interviews and the subsequent stakeholder feedback sessions have indicated that a range of 3rd sector stakeholders in Wales are engaging with the…

Heads of the Valleys Boundaries

The project engaged with the various ways that the Heads of the Valleys region has been bound. Drawing on policy documents; the WISERD localities stakeholder interviews and some small scale follow up interviews, and engaging with different levels of stakeholders (for example: residents, community activists, etc).  Using Agnew and Duncan’s Location, Locale and Sense of…

Knowing Localities: Responses to Redundancy at AA

Overview This project was concerned with the impact on workers, their families and neighbourhoods of the closure of the Anglesey Aluminium (AA) smelter in September 2009, formerly one of the major employers in the Holyhead area. Previous studies of the impact of factory closure on local communities have focused on the individual impacts of redundancy as…