Prosiectau Ymchwil

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 149 canlyniad
Ffiniau, mecanweithiau ffiniol a mudo’n

Mae Ffiniau, mecanweithiau ffiniol a mudo’n ystyried ffactorau sy’n siapio ymgysylltu cymdeithas sifil gyda mudo a ffurfiau ar ffinio drwy astudiaethau achos rhyngwladol cymharol ac ethnograffeg seiliedig ar lefydd, gan ystyried sut mae grwpiau cymdeithas sifil yn cyfleu mecanweithiau gweithredu ffiniau cymdeithasol. Y dyddiad dechrau a ddarperir yw dyddiad dechrau Canolfan Cymdeithas Sifil WISERD. Bydd…

Bywydau wedi’u Gwahardd

Mae Bywydau wedi’u Gwahardd (Excluded Lives) yn brosiect amlddisgyblaethol ar draws pedair awdurdodaeth y DU dan arweiniad Adran Addysg Prifysgol Rhydychen ac mewn partneriaeth â phrifysgol Rhydychen, Caerdydd, Caeredin, Queen’s Belfast, a’r LSE. Nod cyffredinol y prosiect hwn yw rhoi dadansoddiad cynhwysfawr ac amlddisgyblaethol o’r polisïau, yr arferion a’r costau gwahanol ynghlwm wrth waharddiadau ffurfiol,…

Undebau llafur, actifiaeth llawr gwlad ac undod

Mae Undebau llafur, actifiaeth llawr gwlad ac undod yn defnyddio astudiaethau achos o Ewrop, India a’r DU i ystyried ffurfiau ar gynrychioli’r gweithwyr sy’n uniongyrchol gysylltiedig â rôl newidiol merched yn y gwaith a chymdeithas, a materion cysylltiedig enillion ac ehangu dinesig. Y dyddiad dechrau a ddarperir yw dyddiad dechrau Canolfan Cymdeithas Sifil WISERD. Bydd…

Repertoires cynnen ac ysgogi cymdeithasol: deinameg newidiol haeniadau dinesig a marchnatoli cyfiawnder cymdeithasol ym maes trawsnewid ynni

Mae Repertoires cynnen ac ysgogi cymdeithasol: deinameg newidiol haeniadau dinesig a marchnatoli cyfiawnder cymdeithasol ym maes trawsnewid ynni yn defnyddio astudiaethau achos cymharol yn y DU ac Awstralia i ystyried sut mae repertoires newydd ysgogi cymdeithasol trawswladol a alluogir gan dechnoleg yn cyfrannu at ddeinameg newidiol haeniadau dinesig mewn oes ansicr.   Bydd yn craffu…

Ffurfiau newidiol ar lywodraethu a gwleidyddiaeth llawr gwlad ymwahaniaeth

Bydd Ffurfiau newidiol ar lywodraethu a gwleidyddiaeth llawr gwlad ymwahaniaeth yn cynnal astudiaethau achos cymharol mewn rhanbarthau lle mae mudiadau ymwahaniaethol ar waith i ddeall canfyddiadau ac ymgysylltu mewn gwrthdaro ymwahaniaethol o’r gwaelod i fyny. Y dyddiad dechrau a ddarperir yw dyddiad dechrau Canolfan Cymdeithas Sifil WISERD. Bydd gan becynnau gwaith eu dyddiadau cychwyn a…

Nawddogaeth, elîtau a pherthnasau pŵer

Mae Nawddogaeth, elîtau a pherthnasau pŵer yn ystyried systemau nawddogaeth o fewn cymdeithas sifil a’r cysylltiadau rhwng cymdeithas sifil, haeniad dinesig a ffurfio elîtau. Mae’n ystyried gwreiddiau a phenllanw noddwyr mewn sefydliadau cymdeithas sifil, yn ogystal ag arwyddocâd sefydliadau addysgol gwahanol a phroffiliau galwedigaethol wrth roi mynediad breintiedig i safleoedd elît mewn cymdeithas sifil. Y…

Eiriolaeth Cymdeithas Sifil ac Argyfwng y Rohingya ym Mangladesh: Heriau ac Atebion

Dan arweiniad yr Athro Paul Chaney, mae’r prosiect rhyngwladol hwn yn cysylltu â’r Athro Nasir Uddin o Brifysgol Chittagong, ysgolhaig rhyngwladol blaenllaw ar y Rohingyas. Mae’r cydweithrediad newydd hwn yn cyd-fynd â galwad y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF) am ymchwil newydd ar hyrwyddo hawliau dynol, llywodraethu da a chyfiawnder cymdeithasol. Trwy ganolbwyntio ar argyfwng…

WISERD Lab Data Addsyg

The aim of the WISERD Education Data Lab is to generate high quality research-based evidence to help inform and challenge our understanding of educational processes and outcomes to support the Wales education sector meet the aims of Education in Wales: our national mission 2017-2021. The WISERD Education Data Lab will undertake independent analysis of administrative…

Deall Lleoedd Cymreig

  Trosolwg Gwefan yw Deall Lleoedd Cymru a’i nod yw bod y pwynt cyswllt cyntaf er mwyn cael gwybodaeth ystadegol am drefi a chymunedau yng Nghymru. Mae cyfran sylweddol o bobl yng Nghymru yn byw mewn trefi a chymunedau bychain. Fodd bynnag, mae polisi cyhoeddus yn esgeuluso lleoedd o’r fath yn rhy aml. Er bod cyllid…

Gweithredu Cymdeithasol fel Llwybr i’r Blwch Pleidleisio: Gwirfoddoli a Nifer y Bobl sy’n Pleidleisio

Mae’r prosiect hwn yn archwilio buddion gwirfoddoli mewn perthynas â gwella ymgysylltiad gwleidyddol ymhlith pobl ifanc yn y DU. Pleidleisio yw’r ffordd bwysicaf a mwyaf cyffredin o gymryd rhan yn wleidyddol mewn democratiaeth, ond eto gwelir amharodrwydd digynsail ymhlith pleidleiswyr ifanc heddiw i fynd i’r blwch pleidleisio. At hynny, nid yw’r dirywiad hwn mewn ymgysylltu…

YDG Cymru

Ymchwil Data Gweinyddol y Deyrnas Unedig (ADR UK) Mae’r ESRC, fel rhan o UKRI, yn ariannu buddsoddiad pwysig newydd mewn seilwaith ymchwil i wneud y gorau o botensial data gweinyddol i fod yn adnodd ar gyfer ymchwil o safon uchel yn y DU. – Ymchwil Data Gweinyddol y DU (ADR UK).  Nod ADR UK yw…

WISERD Politics and Governance Research Network

The WISERD Politics and Governance Research Network is a multidisciplinary network which brings together scholars who conduct and publish research that centres on Welsh politics and governance, from across the five WISERD partner universities. The Network is jointly led by Dr Matthew Wall and Dr Bettina Petersohn from Swansea University’s Department of Political and Cultural Studies. Network…

Operationalising Labour Rights: Access to Remedy at the Workplace

The research investigates workplace the grievances of garment workers employed in factories in the city of Bangalore, south India. Specifically it examines access to remedy at the workplace, and seeks to illuminate local conditions against the backdrop of national and international forms of regulation.

Gweithredoli Hawliau Llafur ESRC GCRF

Mae hwn yn brosiect ymchwil rhyngwladol a ariennir gan yr ESRC o dan gylch gwaith y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF). Mae’n gydweithrediad rhwng ymchwilwyr yn Ysgol Busnes Caerdydd a WISERD a’n partneriaid yn Cividep-India. Mae’r ymchwil yn unigryw gan ei fod yn astudiaeth hydredol, sy’n canolbwyntio ar y gweithle, o fynediad at feddyginiaeth ar…

Understanding the Gender Pay Gap within the UK Public Sector

WISERD researchers, Melanie Jones and Esgi Kaya have evaluated the size of the gender pay gap within UK public sector occupations such as teaching and nursing after they successfully secured a research grant from the Office of Manpower Economics (OME). The research has informed the work of the independent public sector pay review bodies. They used large…

Exploring effective practice in civil society organisations’ promotion of human rights, good governance and social justice in India and Bangladesh

This multidisciplinary research network project is jointly hosted by WISERD and the Indian Institute of Technology (IIT), Delhi. It is funded under a Global Challenge Research Fund award from the Academy of Medical Sciences. The Principal Investigators are Professor Paul Chaney (WISERD, Cardiff) and Dr Sarbeswar Sahoo (IIT, Delhi) – in collaboration with Dr Seuty Sabur…