Newyddion

Hwb ariannol o £2.55 miliwn ar gyfer ymchwil i effaith eithriadau o’r ysgol yn y DU

Bydd grant newydd gan ESRC yn galluogi ymchwil amlddisgyblaethol i gael ei gynnal am y tro cyntaf i oblygiadau eithriadau o’r ysgol ar draws y DU, o dan arweiniad yr Adran Addysg ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae’r Athro Sally Power a Chris Taylor yn rhan o dîm o ymchwilwyr sy’n gweithredu ar draws Rhydychen, Caerdydd, Caeredin,…

WISERD yn lansio gwasanaeth UnionMaps rhyngweithiol

Heddiw, mae WISERD yn cyflwyno gwasanaeth rhyngweithiol newydd sy’n galluogi defnyddwyr i weld data am aelodau undebau yn ardaloedd dros 400 o awdurdodau unedol a lleol Prydain. Mae UnionMaps yn galluogi defnyddwyr i gynhyrchu adroddiadau ardal o aelodaeth undebau ar gyfer lleoliad penodol neu edrych ar sut mae mesurau gwahanol o aelodaeth undebau yn amrywio…

Cyflwyniad WISERD yng Nghyngres 2019 y TUC

Ddydd Llun 9fed Medi, bydd rhai o ymchwilwyr WISERD Prifysgol Caerdydd, Steve Davies, Rhys Davies, Helen Blakely, Katy Huxley a Wil Chivers, yn cyflwyno gerbron Cyngres y TUC ganfyddiadau diweddaraf ein hymchwil i aelodau undebau llafur y deyrnas. Bydd 151ain gynhadledd flynyddol y gyngres yng Nghanolfan Brighton a bydd yno gannoedd o gynadleddwyr i gynrychioli…

Cynnal 10fed Cynhadledd Flynyddol WISERD

Cynhaliwyd 10fed Cynhadledd Flynyddol WISERD ar 3 a 4 Gorffennaf yng Nghanolfan Gynadledda Medrus ym Mhrifysgol Aberystwyth. Thema’r gynhadledd eleni oedd Cymdeithas Sifil a Chymryd Rhan, a denodd y digwyddiad, sef cynhadledd y gwyddorau cymdeithasol fwyaf Cymru, dros 100 o gynadleddwyr o’r sectorau academaidd, polisi, cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector. Dechreuodd y gynhadledd gyda dwy…

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2019 i’w chynnal ar 3ydd-4ydd Gorffennaf

Ymhen pythefnos, bydd WISERD yn cynnal ei Gynhadledd Flynyddol yng Nghanolfan Gynadledda Medrus ym Mhrifysgol Aberystwyth. Thema eleni yw Cymdeithas Sifil a Chyfranogiad. Bydd cyfle i’r cynadleddwyr drafod ymchwil arloesol, rhyngddisgyblaethol o Gymru a thu hwnt, gan ganolbwyntio ar ymagweddau at gymdeithas sifil a chyfranogiad sydd wedi’u mabwysiadu mewn ystod eang o feysydd polisi. Bydd…

ESRC Festival of Social Science 2018

From sharing our latest research findings and hosting expert panel discussions, to providing practical workshops and networking opportunities, WISERD ran four events as part of this year’s Economic and Social Research Council (ESRC) Festival of Social Sciences. We began the week by visiting a local secondary school and sharing some of the latest findings from…

WISERD at 10

This year WISERD celebrates a decade of influencing policy and debate. To mark this important anniversary, a variety of external stakeholders were invited to join WISERD colleagues, old and new, for WISERD at 10, at the Senedd in Cardiff Bay. The event marked the launch of Changing Wales: WISERD at 10, a new publication showcasing…

Causes of Falling Youth Turnout: Changing Conceptions of Citizenship

In a previous post we saw how the turnout of younger voters has fallen substantially over the past fifty years, and that the turnout gap between young people and the wider electorate has trebled since 18 year olds were first allowed to vote. There is an extensive – and sometimes heated – debate amongst academics,…

Strong WISERD presence at the National Council for Voluntary Organisations (NCVO) Annual Research Conference

Work from WISERD’s Civil Society Research Programme features prominently at the National Council for Voluntary Organisations (NCVO) Annual Conference in London, taking place today and tomorrow September 6-7. The WISERD stand (pictured) is doing brisk business with high levels of interest from conference-goers.     WISERD researchers will be presenting a raft of papers. For…

Social Action as a Route to the Ballot Box: Can Volunteering Help Reverse Declining Youth Turnout?

In the 1970 General Election (the first following the reduction of the voting age to 18), 65% of eligible 18-24 year olds voted – roughly 7% lower than the turnout for the whole electorate.  By the 2017 election (despite claims of a so-called ‘youthquake’), this difference had trebled: fewer than half of eligible 18-24 year…