Cyhoeddiadau

Trefnu yn ôl: |
Dychwelodd eich chwiliad 27 canlyniad
Front page of publication with image of woman working at home office
Newyddion WISERD: Argraffiad 20

Croeso gan Gyfarwyddwr WISERD Yn y rhifyn hwn o Newyddion WISERD ceir amrywiaeth o newyddion o bob rhan o sefydliadau partner WISERD a rhai o’r ychwanegiadau diweddaraf i flog WISERD; rwy’n gobeithio bod y rhifyn yn dangos ein cyfraniad parhaus i ymchwil ym maes y gwyddorau cymdeithasol a’r ffyrdd yr ydym yn dylanwadu ar bolisïau…

WISERD News Issue 19 front cover
WISERD Newyddion, Argraffiad 19

Croeso gan Gyfarwyddwr WISERD Rydym hanner ffordd drwy gyfnod pum mlynedd Canolfan Ymchwil y Gymdeithas Sifil. Mae pob prosiect bellach ar y gweill, ac mae nifer o brosiectau hirdymor yn tynnu at eu terfyn. Felly, peth amserol yw bod y rhifyn hwn o Newyddion WISERD yn tynnu sylw at ein cyfraniad at ymchwil y gwyddorau…

Civil Society Centre (Oct 2014 and Sep 2019) Key Findings
Canolfan Cymdeithas Sifil (Hydref 2014 a Medi 2019) Canfyddiadau Allweddol

Yn rhan o’n digwyddiad, Dathlu Ymchwil y Gymdeithas Sifil – Pennod Newydd, a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 11 Chwefror 2020, fe wnaethom gynhyrchu arddangosfa i amlygu rhai o brif ganfyddiadau ymchwil ein Canolfan Cymdeithas Sifil a ariennir gan ESRC. Cynhaliwyd yr ymchwil rhwng mis Hydref 2014 a mid Medi 2019. Gallwch lawrlwytho PDF dwyieithog o bosteri’r…