In Russia, the opposition to Putin may come from civil society

The murderous onslaught on sovereign Ukraine by Putin and his ruling clique of siloviki, or former members of the security services, has made the world aware of the enormities characterising his regime. We already had plenty of evidence of ruthlessness: Chechnya, Georgia, Syria, fomenting ethnic division in Donbass, and the Crimea. Putin, a KGB foreign intelligence…

Pŵer Partneriaeth

Bydd canolfan newydd sbarc|spark Caerdydd yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd i gysylltu â’i gilydd ar draws disgyblaethau ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol i greu ffyrdd newydd o weithio. Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr Athro Sally Power WISERD, bapur sy’n ystyried y galwadau am ‘ecosystem ar sail tystiolaeth’ i fynd i’r afael â’r diffyg cysylltiad…

Smart Citizen kits provide residents with the opportunity to investigate local air quality

Since February 2021, we have been working with a community group in South Wales who are concerned about the air quality in their local area. We have adopted a participatory approach that facilitates the group’s work, but which also recognises the expertise of individual members and tracks how the group develops, shares and uses this…

Complex special education needs – type and timing are important factors

Characteristics closely linked to educational outcomes can vary by individual pupils’ situations and can be the result of a complex interplay between a number of risk factors. For example, being classified as having a disability such as communication difficulties, and experiencing behavioural and mental health problems can increase the risk of losing school days, which…

Safbwyntiau Newydd ar Ymfudo: Symposiwm Rhithiwr ar gyfer Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa a Myfyrwyr Ôl-raddedig

Cynhaliodd Rhwydwaith Ymchwil Ymfudo Cymru symposiwm ar-lein ar 19 Ionawr ar gyfer ôl-raddedigion ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa sy’n gweithio ar faterion sy’n ymwneud ag agweddau o ymfudo yng Nghymru neu sydd wedi’u lleoli mewn sefydliadau yng Nghymru. Thema’r symposiwm oedd ‘Safbwyntiau Newydd ar Ymfudo’. Roedd y cyflwyniadau’n ymdrin â meysydd ymchwil yn amrywio o Eidalwyr…

COVID-19 and the labour market outcomes of disabled people in the UK

The COVID-19 pandemic has highlighted and exacerbated inequalities in society. In doing so, it has reinforced the importance of the government’s ‘levelling up’ policy agenda. In terms of protected characteristics, attention focused most immediately on ethnicity given the differences in health risk posed by COVID-19 and was subsequently concerned with gender as a result of…

Charting the Impact and Legacy of the Great Homeworking Experiment

In this blog post Alan Felstead of Cardiff University discusses the publication of his new book Remote Working: A Research Overview.  The book provides an accessible overview of the history of remote working and the impact of the massive shifts in the location of work that have occurred because of the global pandemic. One of the…

Dr Igor Calzada ar restr o 100 o’r Academyddion Mwyaf Dylanwadol yn y Llywodraeth

Mae Dr Igor Calzada yn ymddangos ar restr Apolitical o 100 o’r Academyddion Mwyaf Dylanwadol yn y Llywodraeth. Gwahoddwyd gweision sifil i enwebu’r academyddion sydd fwyaf dylanwadol i waith y llywodraeth. Mae gwaith Dr Calzada yn plethu trawsnewidiadau digidol, trefol a gwleidyddol, gan roi sylw arbennig i lywodraethau rhanbarthol ar 1. dinasyddiaeth dinas glyfar, 2. meincnodi…

Llyfr newydd ar weithio o bell

Bydd llyfr yr Athro Alan Felstead ar leoliadau gwaith sy’n newid, yn cael ei gyhoeddi ar 21 Ionawr. Mae gweithio gartref wedi dod yn gwbl amlwg yn fyd-eang dros y ddwy flynedd ddiwethaf, wrth i wleidyddion gynghori ac weithiau roi cyfarwyddyd, y dylai’r rheini sy’n gallu, weithio gartref, er mwyn lleihau lledaeniad coronafeirws. Mae Gweithio…

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 – Galwad am Bapurau

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y galwad am bapurau nawr AR AGOR ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022. Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 Prifysgol Abertawe   Dydd Mercher 6 Gorffennaf a dydd Iau 7 Gorffennaf 2022 Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a chymryd rhan: materion cydraddoldeb, hunaniaeth a chydlyniant mewn tirwedd gymdeithasol sy’n newid‘….

Lansio adnodd newydd i helpu pobl i gael y bywyd gorau posibl gyda dementia

Mae profiadau miloedd o bobl y mae dementia yn effeithio arnynt wedi cael eu defnyddio i greu adnodd newydd sydd â’r nod o fod yn ganllaw cynhwysfawr i gefnogi pobl i gael y bywyd gorau posibl gyda’r cyflwr. Mae ystod eang o gyngor, adnoddau a phrofiadau pobl wedi’u cynnwys ym Mhecyn Cymorth Byw gyda Dementia,…

Galwad am Bapurau – Rhwydwaith Ymchwil Mudo Cymru: Symposiwm Ymchwilydd Gyrfa Cynnar ac Ôl-raddedig

Mae Rhwydwaith Ymchwil Mudo Cymru yn falch o gyhoeddi symposiwm undydd (19eg Ionawr 2022) ar gyfer ôlraddedigion ac ymchwilwyr gyrfa ynnar (hunan-ddiffiniedig) sy’n gweithio ar agweddau ar fudo yng N ghymru neu wedi’u lleoli mewn sefydliadau yng Nghymru. Nod y symposiwm ar-lein yw darparu awyrgylch cefnogol i ymchwilwyr rannu eu syniadau ar waith drafft a derbyn sylwadau adeiladol….

Un o gyd-gyfarwyddwr WISERD wedi’i phenodi’n aelod o’r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru

Mae Dr Anwen Elias, cyd-gyfarwyddwr WISERD ac arbenigwr ar wleidyddiaeth diriogaethol a chyfansoddiadol o Brifysgol Aberystwyth, wedi’i phenodi’n Gomisiynydd i’r Comisiwn Annibynnol newydd ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. Roedd y Dr Elias, Darllenydd mewn Gwleidyddiaeth yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, ymhlith y naw unigolyn a benodwyd yn y cyhoeddiad a wnaed yn y Senedd heddiw gan…

New research reveals civil society perspectives on widespread children’s rights violations in Cambodia

As part of the project Trust, Human Rights and Civil Society in WISERD’s civil society research programme, I’ve been analysing the human rights situation of children in Cambodia. This is an appropriate, yet hitherto neglected area of enquiry because it is almost three decades since the country ratified the United Nations Convention on the Rights…

Does neb yn Ynys ar Adeg Pandemig

Mae’r Athro John Morgan, ynghyd â Dr Ana Zimmermann o Brifysgol São Paulo, Brasil, wedi cyhoeddi ‘No One is a Island at a Time of Pandemic’ mewn rhifyn arbennig o Peace Review: Cyfnodolyn Cyfiawnder Cymdeithasol ar effaith gymdeithasol a diwylliannol COVID-19. Mae’r erthygl yn ystyried y cwestiwn moesegol sylfaenol ynghylch sut y caiff y cyfrifoldeb…

A all cwmnïau cydweithredol/busnesau sy’n eiddo i’r gweithwyr wella ‘swyddi gwael’?

Cyflwynodd Dr Wil Chivers ei ymchwil i ansawdd swyddi mewn sectorau tâl isel i Ganolfan Gydweithredol Cymru mewn seminar. Roedd ei gyflwyniad, a roddwyd ar y cyd â Dr Sarah Jenkins o Ysgol Busnes Caerdydd, yn gofyn: “A all cwmnïau cydweithredol/busnesau sy’n eiddo i’r gweithwyr wella ‘swyddi gwael’?” Mae ansawdd swyddi wedi cael mwyfwy o…

WISERD at 10

This year WISERD celebrates a decade of influencing policy and debate. To mark this important anniversary, a variety of external stakeholders were invited to join WISERD colleagues, old and new, for WISERD at 10, at the Senedd in Cardiff Bay. The event marked the launch of Changing Wales: WISERD at 10, a new publication showcasing…

Young People and Brexit

WISERD has recently been awarded ESRC funding to carry out a new interdisciplinary study into how young people in the UK feel about, and are responding to, the most significant policy issue of this Parliament: the UK’s exit from the European Union. Young People and Brexit will include new and existing WISERD research, employing a variety…

Social media and young people

It’s Safe Internet Day today – an opportunity to focus our attention on the growing popularity of social media among young people and some of the challenges this poses, such as the potential risks associated with young people’s use of social media during the night and a growing concern around cyberbullying. Dr. Constantino Dumangane Jr….

New Social Research Centre for Wales

A new social research centre has been launched at Swansea University. Minister for Finance and Government Business, Jane Hutt AM, officially launched the Administrative Data Research Centre Wales at an event at Swansea University on Monday,  March 23, 2015. The Administrative Data Research Centre Wales, led by Swansea University’s Medical School in partnership with the…

New WISERD Director

Professor Ian Rees Jones has been appointed as the new Director of WISERD.     Based at Cardiff University, Professor Jones will lead the Institute which has become a major centre for social science research excellence in Wales and beyond. Talking of his new position, Professor Jones said: “This is a very exciting time to…

Census debate to take place at Wales’ largest Social Science Conference

Delegates join distinguished keynote speakers for special Census debate   A unique opportunity to discuss the Census will take place at the Annual Conference for the Wales Institute for Social & Economic Research, Data & Methods (WISERD). Now in its fourth year, the WISERD Annual Conference is Wales’ largest social science conference; bringing practitioners, policy…