Gary’s current research projects include; GIS-based analysis in accessibility modelling; applications of GIS in medical geography; use of GIS and visualisation techniques in emergency planning; applying GIS techniques in collaborative environments and in particular the use of GIS in public participation arenas as part of decision support system frameworks; investigating the use of Public Participation GIS (PPGIS) in combination with multi-criteria decision analysis in the siting of facilities such as wind farms and landfill sites; investigating patterns of environmental (in) justice in the UK; researching the use of GIS in social science applications in Wales and associated capacity building.

 

Cyfweliad gyda’r Athro Gary Higgs, Prifysgol De Cymru

Mae’r Athro Gary Higgs o Brifysgol De Cymru yn siarad am rywfaint o’i ymchwil ddiweddaraf ar hygyrchedd gwasanaethau cyhoeddus, ac yn enwedig y rhai y mae COVID wedi effeithio arnynt, fel banciau a mannau gwyrdd. Mae’n egluro fel y mae ei dîm yn canfod bylchau yn y ddarpariaeth ac yn cynhyrchu sylfaen dystiolaeth y gall sefydliadau ei defnyddio i gynllunio darpariaeth gwasanaethau’n fwy effeithiol a lleihau anghydraddoldeb o ran mynediad.

Gary Higgs Bio