Scott is a Professor of GIS and quantitative human geography and has research interests in modelling socio-economic processes using techniques that are sensitive to spatial context.

He has particular expertise in multi-level modelling, multivariate statistics, and visualization and has worked on projects in a variety of social science areas such as health, population studies and electoral studies, all within a GIS and spatial modelling framework. Scott has a special interest in housing and housing markets and is very familiar with the principal socio-economic and environmental data sets for Wales and the UK.

He is currently researching innovation in data integration and data construction, and the mapping and spatial analysis of qualitative data.

 

Cyfweliad gyda’r Athro Scott Orford, Prifysgol Caerdydd

Mae’r Athro Scott Orford o Brifysgol Caerdydd yn esbonio sut mae gwefan Deall Lleoedd Cymru yn cyflwyno data defnyddiol a gwybodaeth ddaearyddol am eich tref neu ardal leol. Gall eich helpu i ganfod cyfleoedd ar gyfer eich cymuned a deall y berthynas rhwng eich ardal a mannau eraill gerllaw. Mae hefyd yn caniatáu i grwpiau cymdeithas sifil a chymunedol lleol ddysgu mwy am y mannau lle mae eu haelodau’n byw, yn gweithio ac yn treulio eu hamser hamdden.

Scott Orford Bio